Projecció social de les biociències

Des de Biocat es contribueix activament a millorar el coneixement que la societat catalana té de la ciència en general, i de la biotecnologia en particular. Les principals eines per fer-ho són els debats transdisciplinaris sobre temes d’alt interès social, la col·laboració amb entitats diverses que aporten nous públics, la presència als mitjans de comunicació i l’impuls de la presència de les activitats de Biocat i de la BioRegió a Internet a través de webs i xarxes socials.

A principis de 2013 ja era possible consultar el nou Directori de Biocat, que presenta una millora qualitativa de la informació pública de les empreses i entitats del sector de les ciències de la vida de Catalunya. Gràcies a l’acord amb la companyia Venture Valuation (propietària de la base de dades de referència internacional BiotechGate) va ser possible publicar un nou cercador més eficaç i incorporar a les fitxes del Directori informació financera i de productes de les diverses entitats registrades. El Directori incorpora també un cercador separat específic per als grups de recerca i un catàleg de plataformes cientificotècniques públiques revisat i actualitzat. 

El web de Biocat, la presència online d’altres projectes, com B·Debate i Moebio, i la continuada activitat a les xarxes socials tenen l'objectiu de facilitar l'accés dels professionals i el públic general a informació actualitzada i rellevant sobre el sector de les biociències, amb especial atenció a les iniciatives catalanes en recerca científica, innovació i emprenedoria. La resposta positiva de la societat ha generat una audiència creixent en tots els canals. Així, el nombre de visites al web de Biocat, que s'edita en tres llengües, va créixer un 20% el 2013 (fins a les 246.904) i va augmentar un 21% el nombre d'usuaris, que va superar els 133.500. Per la seva banda, el web de B·Debate, més orientat a la divulgació i al debat científic, va superar els 9.000 usuaris, i el web de la iniciativa formativa Moebio, que es va llançar el 3 de març de 2013, va sumar 7.437 usuaris fins a final de l'any.

Pel que fa a les xarxes socials, els diferents perfils gestionats per Biocat van sumar 6.730 seguidors a Twitter i 1.732 seguidors a Linkedin. A Slideshare, els documents i presentacions dels programes de Biocat va rebre 48.900 visualitzacions, mentre que els dos blogs actius van tancar l’any amb un global de 5.189 visites (1.270 visites per al de Biocat i 3.919 visites al de Moebio).

L’impuls a la xarxa ha complementat la presència de les activitats de l’entitat als mitjans de comunicació. Durant 2013 s’ha aconseguit una millora qualitativa i quantitativa de la presència pública de Biocat i els seus projectes, centrada especialment en activitats com BioEurope 2013, BIO Chicago, el programa Design Health Barcelona (Moebio) i les activitats de B·Debate. En total es van publicar 152 articles a la premsa escrita i 318 en mitjans digitals, i es van registrar una desena d'aparicions a ràdio i televisió.

El Directori Biocat s'ha renovat completament el 2013. El web de Biocat suma més de 133.500 usuaris.

 El març de 2013 es va llançar públicament el nou web de Moebio, la iniciativa formativa que emmarca el programa d·HEALTH Barcelona.