BALANÇ ECONÒMIC 2013

ORIGEN DEL FONS

Subvencions nominatives (Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona) 1.125.500 €
Fons competitius 239.627 €
Finançament Estat-esmenes 558.818 €
Fons privats 109.457 €
Subvencions finalistes a projectes 651.495 €
Total 2.684.897 €

APLICACIÓ DEL FONS

Eix 1: Consolidació del clúster 717.207 €
Eix 2: Competitivitat i talent 972.774 €
Eix 3: Internacionalització 473.494 €
Eix 4: Percepció social de la biotecnologia 140.829 €