Xarxes i programes per a promoure la internacionalització de les pimes

Durant 2013, Biocat ha continuat participant activament en el Consell Europeu de Bioregions (CEBR), que la directora general de Biocat, Montserrat Vendrell, presideix des de 2012. El gener, l'equip de Biocat va prendre part en la reunió anual del Consell, que es va celebrar a Mallorca. Els dies 20 i 21 de juny va tenir lloc a Torí (Itàlia) el seminari Successful cluster positioning and internationalisation beyond Europe, on Biocat va presentar la seva experiència doannt suport a la internacionalització empresarial, i poques setmaners després, el juliol, va hostatjar la celebració de la reunió anual de l’Steering Committee (Comitè Directiu) del CEBR a Barcelona. Les activitats de l'any amb el CEBR van culminar amb la participació en unes jornades sobre innovació clínica celebrades a Estocolm el 21 i 22 de novembre (ICT and life sciences in meeting clinical and patient needs. Sectorial cluster convergence and the role of the cluster manager) i en el taller Horizon2020 for Cluster Managers, celebrat a Brussel·les el 2 de desembre.

D'altra banda, Biocat ha assumit la secretaria general de l’European Diagnostic Cluster Alliance (EDCA), que té com a missió impulsar la internacionalització, la competitivitat i la col·laboració entre pimes que treballen en diagnòstic in vitro (IVD). Entre les accions més rellevants dutes a terme durant l’any destaquen la incorporació com a nou membre del clúster Medicen Paris Region (juny) i la promoció de la participació catalana a l’esdeveniment Euromediag International Convention (25-26 de setembre a Montpeller). D'altra banda, el juliol es va presentar un document valorant la proposta de la Comissió Europea del nou Reglament sobre dispositius mèdics de diagnòstic in vitro (IVD), que ha d’aprovar el Parlament Europeu perquè entri en vigor el 2015.

Accés a mercats estratègics

Amb l’objectiu de millorar l’accés de les pimes biotecnològiques i de tecnologies mèdiques a tres mercats estratègics (els Estats Units, la Xina i el Brasil), Biocat ha seguit treballant com a soci en el projecte europeu bioXclusters (2012-2013) finançat per la Unió Europea. Els altres socis són els bioclústers LyonBiopole (Rhône-Alps, França), BioM (Baviera, Alemanya) i BioPmed (Piemont, Itàlia), i l’agència de promoció econòmica Entreprise Rhône-Alps International (ERAI).

Durant el 2013, es va dur a terme, amb la col·laboració d'ACCIÓ, la jornada Impulsant la internacionalització (II): Xina, amb la presència de Gao Ronghui, consultor en ciències de la vida. Aquesta acció va tenir continuïtat amb la missió a la Xina per a trobar noves oportunitats de negoci que va tenir lloc al maig i en la qual van prendre part 13 empreses europees, tres d'elles catalanes (EnantiaJanus Developments i Archivel Farma). Els socis de bioXclusters van signar sengles convenis de col·laboració amb amb dos dels principals parcs científics de Xangai, el Shanghai Juke Biotech Park, amb qui Biocat ja tenia un acord individual, i el Zhangjian Hi-Tech Park. La missió va participar també en dos esdeveniments de partnering sectorials: el 15è Shanghai International Forum on Biotechnology & Pharmaceutical Industry (BIO Forum Xangai) i el Sino-Euro Bio-Partnering (SEBP).

bioXclusters, Biocat i ACC1Ó van organitzar, el 9 d'abril, la jornada Impulsant la internacionalització (III): Estats Units , que va comptar amb la participació de la Dra. Karin Hollerbach, fundadora i directora general de la consultora Taku Group. Amb ella es va organitzar la missió empresarial als EUA, del 28 al 30 d'octubre, adreçada principalment a pimes i entitats de recerca del camp de la medicina personalitzada. Els assistents van particiapr en sessions amb experts sobre accés al mercat nord-americà i van poder conèixer de primera mà les acceleradores Healthbox i MassLander i el Massachusetts Biotechnology Council (MassBio).

Per últim, cal esmentar que la missió empresarial al Brasil organitzada el 2012 ja ha donat els primers fruits en forma d’acord de col·laboració. Els quatre socis europeus del projecte van signar a l’abril un memoràndum d'entesa amb la Fundação Instituto Polo Avançado da Saúde de Ribeirão Preto (FIPASE) per estimular la col·laboració entre pimes europees i brasileres de l'àmbit de les ciències de la vida. I, al setembre, Biocat va viatjar al Brasil amb una delegació de la Comissió Europea i vuit clústers europeus capdavanters en ciències de la vida per fomentar intercanvis amb institucions i empreses d’aquest país. La missió del 2013 es va dur a terme al voltant del BioPartnering Latin America, esdeveniment de referència a Sud-amèrica en aquest sector; la delegació europea va visitar les instal·lacions de Bio-Rio, el pol de biotecnologia de Rio de Janeiro, el grup empresarial Axis Biotec i la companyia Ambio, totes ubicades al parc.

Projectes europeus de transferència de tecnologia

A més dels projectes encaminats a la recerca de nous mercats, Biocat també forma part d’aliances que tenen com a objectiu potenciar que la recerca en ciències de la salut es transfereixi al mercat. Un d’aquests projectes és Transbio SUDOE, impulsat per nou socis de vuit regions del sud d'Europa: Université Toulouse III Paul Sabatier (Migdia-Pirineus, França), Instituto de Tecnologia Quimica e Biologica (Lisboa), Universidad de Santiago de Compostela (Galicia), Institut Européen de Chimie et Biologie (Aquitània, França), Universitat de les Illes Balears i BioIB (Clúster Biomèdic de les Illes Balears), Université Montpellier 2 Sciences et Techniques (Llenguado-Rosselló, França), Fundación InnDEA (València)Biocat.

Transbio, que dóna continuïtat del projecte Interbio (2009-2012), es va posar en marxa a l’abril de 2013 i aplega un total de 32 entitats, entre socis i col·laboradors. A Catalunya, les entitats associades són el Parc Científic de Barcelona (PCB), el Parc de Recerca de la UAB (PRUAB) i CataloniaBio.

Entre les accions més destacades de l’any hi ha l’organització de l’Escola d’Estiu del Medicament SSM5 i la celebració del Transbio Emergence Forum a Montpeller (25-27 de setembre), un esdeveniment de partnering per facilitar acords de col·laboració interregional entre empreses i entitats de recerca. S'hi van celebrar més de 200 reunions entre companyies, centres de recerca, oficines de transferència tecnològica i plataformes cientificotècniques. De la BioRegió, hi van participar Oryzon, Aniling, Leitat Centre Tecnològic, Laboratoris Ordesa, el Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) i el Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS) de la Universitat Rovira i Virgili.

Un altre projecte de l’àmbit de la transferència és Health-TIES, consorci format per Medical Delta (Holanda), Oxford and Thames Valley (Regne Unit), Cantó de Zurich (Suïssa), la regió de Debrecen (Hongria) i Biocat amb l’objectiu d'impulsar la innovació en tecnologies mèdiques i aproximar la recerca en aquest àmbit a les necessitats dels pacients. El projecte, iniciat el 2011, es va cloure a finals d'octubre amb una reunió a Debrecen (Hongria).

Durant 2013, es va organitzar el HealthTIES Findings Seminar en el marc de la fira Biotrinity 2013; es va acollir una visita dels membres de consorci a Barcelona per conèixer el actius de la BioRegió, en la qual van col·laborar el PCB, la Fundació Bosch i Gimpera, el PRBB i el CRG; i es van elaborar els documents finals HealthTIES Dissemination plan i Wider Societal Implications of the HealthTIES project.

El darrer projecte internacional a destacar és el programa de cooperació ETT-BIO, que elabora un catàleg de criteris d’avaluació de transferència de tecnologia per identificar les bones pràctiques a les regions participants i obtenir un recull de recomanacions de polítiques regionals i plans d’implementació.

Les deu entitats que treballen en el projecte, finançat per la Unió Europea, es van reunir al març a Barcelona, on van posar en comú els informes d'anàlisi sobre transferència de tecnologia de cada regió per tal de trobar possibilitats de col·laboració. A la reunió de setembre a Varsòvia es va començar a treballar en el catàleg de recomanacions.