Catalunya aposta per la innovació

L'activitat del sector català de les ciències de la vida el 2013 ha estat emmarcat per dos fets destacats dels que dóna compte aquesta memòria. D’una banda, la celebració a Barcelona d'una nova edició del certamen BioEurope Spring ─que va convertir la ciutat en la capital europea de la biotecnologia durant la primera setmana de març─ i, de l’altra, la presentació, el 3 de desembre, de l'Informe Biocat 2013, publicació que ha esdevingut un referent clau per conèixer com és i com evoluciona el sector de la biotecnologia, la biomedicina i les tecnologies mèdiques a Catalunya.

L’Informe ens parla de la vitalitat i de les oportunitats que ofereix a Catalunya el sector de les biociències, un sector que ja produeix el 5,8% del nostre PIB i que té un enorme potencial de creixement. I és així perquè la BioRegió aplega un conjunt d’empreses joves, dinàmiques i innovadores que, de segur, maduraran i s’expandiran en els propers anys, si sabem donar al sector el suport i l’impuls que cal, i perquè el sector té a la base una recerca puntera, que es desenvolupa a les nostres universitats, als nostres centres de recerca i també, i molt important, als nostres hospitals, on es posa al costat dels pacients —de les persones— les innovacions i els nous descobriments que sorgeixen dels nostres laboratoris.

El futur de Catalunya passa per impulsar la seva competitivitat internacional amb sectors estratègics innovadors, com el de les biociències —clau en els àmbits de la salut, l’alimentació i l’energia, entre d’altres. I la innovació requereix un diàleg permanent i fructífer entre el sector públic i privat, entre les empreses, les entitats educatives i de recerca i l’Administració. Biocat i les seves activitats —que es recullen en aquesta memòria— són un bon exemple d’aquesta col•laboració, que hem de seguir impulsant perquè el nostre país pugui respondre al repte d’oferir un futur millor per a tots els ciutadans. 

M. Hble. Sr. Artur Mas
President de la Generalitat de Catalunya i president del Patronat de Biocat

Objectiu: enfortir l’ecosistema

L’any 2013 ha estat sens dubte un any important en la trajectòria de Biocat per diversos motius. D’una banda, hem posat en marxa la primera edició de Design Health Barcelona, un programa ambiciós, disruptiu, amb un plantejament inèdit a casa nostra, que forma equips capaços d’impulsar la innovació en entorns hospitalaris i que els acompanya en el procés de convertir-se en emprenedors i portar un nou producte al mercat. Era un repte important, en el que portàvem treballant temps, i l’arrencada i primeres etapes del curs realitzades dins d’aquest any s’han saldat amb un gran èxit.

D’altra banda, el 2013 ha vist la llum la tercera edició de l’Informe Biocat, una publicació que ha esdevingut la referència necessària per a conèixer el sector de les ciències de la vida a Catalunya i per a identificar els desafiaments  que ens esperen en el futur. Catalunya se’ns hi mostra com un dels bioclústers més dinàmics d’Europa, amb una taxa important de creació d’empreses i d’iniciatives emprenedores, que s’ha mantingut malgrat la dura crisi econòmica dels darrers anys. L’augment  de les inversions privades és un signe positiu en un ecosistema que afronta el repte del creixement —que els bons projectes existents adquireixin la dimensió suficient per a desenvolupar tot el seu potencial— i de la creació de valor, tot convertint les nostres fortaleses en recerca en innovacions que arribin al mercat. La diagnosi de l’informe ens indica que les línies mestres que guien el treball de Biocat s’orienten en la direcció adequada per a reforçar i impulsar el sector.

El tercer punt a destacar és l’aprovació aquest any d’una modificació dels estatuts de la fundació que ha ampliat el nombre de representants de l’àmbit empresarial  en el Patronat de Biocat, que són nomenats a proposta de les patronals Farmaindustria, CataloniaBIO i Fenin. La pluralitat del Patronat de Biocat i la implicació activa de tots els agents públics i privats —Govern, universitats, centres de recerca, hospitals, parcs científics, empreses i entitats de suport— és la millor garantia que la nostra tasca reeixirà en l’objectiu d’enfortir l’ecosistema en benefici del sector i del país. 

Dra. Montserrat Vendrell
Directora general de Biocat