Llistat d'activitats públiques 2013

Al llarg de 2013, Biocat ha organitzat 44 activitats públiques, incloent 15 sessions dels diferents debats internacionals del programa B·Debate i un seguit d’esdeveniments (11) de presentació i promoció del programa MOEBIO d·HEALTH, que es va posar en marxa al mes d’octubre. A més, la fundació ha participat o col·laborat en 41 activitats organitzades per altres entitats.

. Activitat organitzada per Biocat

. Activitat organitzada per B·Debate – International Center for Scientific Debate

. Activitat organitzada pel programa MOEBIO

. Activitat en la que ha col·laborat Biocat o algun del seus programes

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre